top of page

PREKÁŽKY PRE PSY

KLADINA

CENA

KÔŠ NA PSIE EXKREMENTY

CENA

PAPIEROVÉ VRECKÁ

CENA

PREKÁŽKA SKOKOVÁ DVOJITÁ Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.03.23.
Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.03.54.
Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.04.36.

PREKÁŽKA SKOKOVÁ DVOJITÁ Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.05.17.

PREKÁŽKA SKOKOVÁ JEDNODUCHÁ Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.06.01.

PREKÁŽKA SKOKOVÁ JEDNODUCHÁ Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.06.33.

PREKÁŽKA SKOKOVÁ JEDNODUCHÁ Č.3

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.08.07.

PRESKOKOVÝ KRUH Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.09.07.

PRESKOKOVÝ KRUH Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.09.40.

PVC VRECKÁ

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.10.07.

SCHODY

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.02.44.

SLALOM Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.10.37.

SLALOM Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.11.18.

SLALOM Č.3

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.11.48.

STENA

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.12.37.

STÔL Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.13.46.

STÔL Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.13.23.

ŠIKMÁ STENA Č.1

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.14.53.

ŠIKMÁ STENA Č.2

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.14.14.

TUNEL

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.15.33.

VÁHADLOVKA

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.15.57.

VÝSKOK NA PEŠKA

CENA

Snímka_obrazovky_2020-04-01_o_12.16.47.
bottom of page